rugpjūčio 2017

Daugpilio delegacijos vizitas centre

dsc_0062

foto5

dsc_0044

dsc_0041

Rugpjūčio 25d. Panevėžio socialinių paslaugų centre kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais lankėsi Daugpilio socialiniai darbuotojai. Jie susipažino su mūsų centre teikiamomis paslaugomis. Labai domėjosi vaikų globos namų pertvarka Lietuvoje. Svečiams parodėme ir neseniai nupirktą butą, kuriame įsikurs Bendruomeniniai vaikų globos namai. Pasidalinome patirtimi ir rūpesčiais. Palyginome, kas geriau pas mus, o kas pas mūsų kaimynus. Sulaukėme ir kvietimo atvykti į svečius pasidalinti patirtimi.

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS PIRKS TVARKINGAI ĮRENGTĄ GYVENAMĄJĮ BŪSTĄ

Gyvenamojo būsto  kvadratūra ne mažesnė  nei 100 kv.m.

Name ar bute turi būti  ne mažiau kaip 4-5 kambariai. 3-4 kambariai ne mažesni nei po 12 kv.m., bendrasis kambarys ne mažiau 20 kv.m.  Tvarkingas sanitarinis mazgas, virtuvė (pageidautina su baldais ir buitine technika).

Tel. pasiteiravimui 8 675 71533, el.paštas  d.sabuliene@panspc.lt

REIKALINGAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS DARBUI SU SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAIS (5 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:
Dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti Bendruomeninių vaikų globos namų tikslus.
Reikalavimai :
Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus.
Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus.
Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAIS (2 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

 

Darbo pobūdis:

kurti ir stiprinti žmonių ryšius, planuoja ir organizuoti socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.

 Reikalavimai

Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Suprasti  ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki  rugsėjo 5 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533

REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS GLOBAI IR ĮVAIKINIMUI 0,5 ETATO

 Darbo pobūdis:

 • organizuoti ir teikti paslaugas globėjams ir įtėviams;
 • vykdyti globos ir įvaikinimo socialinę reklamą, viešinimą žiniasklaidoje, internete, bendruomenėje, populiarinti globą šeimoje ir įvaikinimą;
 • rinkti ir kaupti informaciją apie globėjus (rūpintojus), įtėvius ir vaikus;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus, dėl globėjams (rūpintiniams) ir įtėviams kylančių problemų;
 • ruošti ir teikti ataskaitas, kitą reikalingą informaciją institucijoms, globėjams (rūpintiniams) įtėviams;
 • užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir kontrolę;

Reikalavimai darbuotojui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimą ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis naujomis ryšių ir informacinio rengimo, saugojimo, paieškos ir perdavimo priemonėmis;
 • gebėti konsultuoti klientus, laikytis konfidencialumo;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku;

Darbdavys įsipareigoja:

 • laiku mokamą darbo užmokestį;
 • galimybę įgyti vertingos socialinio darbo patirties ir tobulinti kompetenciją mokymuose;
 • turėti savo pereigoms vykdyti būtinas darbo sąlygas ir priemones;
 • naudotis teisėmis, kurias suteikia Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.