2019 m. atlyginimai Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams kilo beveik trečdaliu

Centre nuo lapkričio 1 d. yra įsteigta 189 etatų. Didžiąją jų dalį sudaro socialinio darbuotojo padėjėjai ir socialiniai darbuotojai. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu padidinus asignavimus 65,6 tūkst. Eur apie 90 proc. socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų nustatytas didžiausias darbo apmokėjimo įstatyme numatytas pareiginės algos koeficientais t.y. 7,60 koef ir 5,3 (1 koef. yra 173 Eur). Nuo 2018 metų pabaigos socialinio darbuotojo padėjėjų pareiginės alga didėjo 34 proc., o socialinių darbuotojų pareiginės alga didėjo daugiau kaip 40 proc. (nuo 5,2 iki 7,6 koeficiento). Iki šiol didžiausias darbo užmokestis buvo tų darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto. Šiai dienai tokios atskirties nebeliko.
Be to įstaigoje mokama papildomai už profesinio darbo patirtį , už įgytą kvalifikacinę kategoriją nuo 15 iki 30 proc., metams nustatoma kintamoji dalis už pasiektus metinius rezultatus.
PSPC primena, kad praėjusiais metais darbuotojų atlyginimas didėjo vidutiniškai nuo 15 iki 20 proc. Lyginant su 2017 metais, buvo išlaikytos tos pačios proporcijos darbuotojų darbo užmokesčiui augti (2017 m. darbuotojų darbo užmokestis didėjo vidutiniškai 15 iki 20 proc.).