balandžio 2020

Savivaldybė gerina gyventojų aptarnavimo kokybę

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės įgyvendina paslaugų bei gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo projektą. Keliamos klientų aptarnavimo specialistų kompetencijos, siekiama trumpinti paslaugų teikimo procesą, vienu metu jų suteikti daugiau. Į projekto veiklas įtraukta ir dar viena įstaiga – Socialinių paslaugų centras (SPC).

„Norime, kad žmonės būtų patenkinti Savivaldybės ir SPC paslaugomis. Todėl siekiame trumpinti jų suteikimo procesą ir klientų aptarnavimo laiką, diegti inovatyvias priemones ir technologijas, didinti iškart suteikiamų paslaugų skaičių“, – sako projekto vadovė A. Puodžiūnienė.

Įgyvendinant projektą atliktas paslaugų ir aptarnavimo procesų, procedūrų kokybės tyrimas. Parengtas veiksmų planas kokybei gerinti, patvirtintas klientų aptarnavimo standartas, vyko darbuotojų mokymai. Vienas projekto dalių – Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių, Pašilių ir senųjų kapinių laidojimų duomenų skaitmenizavimas – taip pat užbaigta, informacija skelbiama www.cemety.lt .

Numatyta, kad spartės net 26 paslaugų teikimas, tarp jų – komunalinių išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos ir globos, integralios pagalbos namie paslaugų skyrimas, būsto pritaikymas neįgaliesiems ir kt. Tobulės gyventojų priėmimo Savivaldybėje sistema.

Bendra projekto vertė – 331,2 tūkst. Eur. Iš jų 281,5 tūkst. Eur – ES lėšos, 49,7 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto.

Šiuo metu Savivaldybė fiziniams ir juridiniams asmenims teikia daugiau kaip 130 administracinių paslaugų.

Parengta pagal www.panevezys.lt puslapyje pateiktą informaciją (https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/savivaldybe-gerina-gyventoju-7hgf.html)

Gyventojų dėmesiui

2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo maisto paketų  II dalinimas

 1. Rizikos grupėje esantiems žmonėms ir daugiavaikėms šeimoms produktus pristatysime nuo gegužės 4 d. iki gegužės 8 d. Su kiekvienu susisieksime.
 2. 1. Dalinimas iš patalpų vyks:

Gegužės 7 ir 8 d. nuo 10 iki 15 val. 

ŠIŲ GATVIŲ GYVENTOJAMS DALINSIME IŠ RAMYGALOS G. 18, PANEVĖŽYS, „ATVIRO JAUNIMO CENTRO“ PATALPŲ: Aldonos g.; Algirdo g.; Aukštaičių g.; Beržų g.; Dainavos g. Danutės g.; Durpyno g.; J. Basanavičiaus g.; Karžygių g.; Katedros g.; Margių g.; Marių g.;Nendrės g.; Rambyno g.; Ramygalos g.; Sietyno g.; Sirupio g.; Skaistakalnio g.; Sodų g.; Staniūnų g.; Stetiškių g.; Velžio kel.; Vydūno g.; Vilniaus g.; Vysk. K. Paltaroko g;. Žemaičių g.; Žiemgalių g.;

 1. Gegužės 5 ir 6 d. nuo 10 iki 15 val.   

ŠIŲ GATVIŲ GYVENTOJAMS DALINSIME IŠ MARIJONŲ G. 24, PANEVĖŽYS, „BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ“ PATALPŲ: A. Baranausko g.; A. Strazdo g.; Aguonų g.; Alyvų g.; Amerikos g.; Audėjų g.; Bijūnų g.; Darbininkų g.; Erelių g.; Gegutės g.; Geležinkelio g.; Gluosnių g.; Įmonių g.; J. Elisono g.; J. Janonio g.; Jazminų g.; Katkų g.; Liepų al.; Marijonų g.; Nevėžio g.;Pelkių g.; Pievų g.; Purienų g.; Pušaloto g.; Pušyno g.; Putinų g.; Radastų g.; Radviliškio g.; Raginėnų g.; Ramunių g.; Rėklių g.; Rožių g.; S. Kerbedžio g.; Saulėtekio g.; Senamiesčio g.; Stoties g.; Svalios g.; Šermukšnių g.; Šiaulių g.; Tiesioji g.; Upės g.; Utenos g.; Venslaviškio g.; Vienybės a.; Vilties g.; Žalgirio g.; Žibučių g.; Žiedo g.;

 1. Nuo gegužės 4 iki 8 d. nuo 10 iki 15 val.  

VISŲ KITŲ NEPAMINĖTŲ GATVIŲ GYVENTOJAI ATSIIMA KAIP ĮPRASTAI KRANTO G. 36, PANEVĖŽYS, “MAISTO BANKO” SANDĖLYJE.

Reikalingas bendrosios praktikos slaugytojas (0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

 • turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją;
 • bendrosios praktikos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, medicinos norma MN-57:2011, higienos normomis, socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatais ir kitais bendrais įstaigos teisės aktais;
 • turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gerai mokėti valstybinę Lietuvių kalbą. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti tarnybinės etikos reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

Dėkojame Gintarinei vaistinei už vienkartines kaukes

Už padovanotas vienkartines kaukes Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams, kurie karantino metu teikia būtinąsias socialines paslaugas kliento namuose, dėkojame “Gintarinė vaistine”. Ačiū už paramą!

Klientų dėmesiui

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir vykdant visus saugumo reikalavimus tarpininkaujame neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims sumokant už komunalines ir kitas paslaugas. Siekiant išvengti tiesioginio kontakto, klientas sudeda atsiskaitymo knygeles / lapelius ir pinigus, skirtus mokesčiams sumokėti, į polietileninį maišelį ir perduoda darbuotojui. Norint apsaugoti darbuotojus ir klientus, darbuotojai dėvi vienkartines pirštines ir kaukes, po kiekvieno kontakto pirštinės dezinfekuojamos.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo maisto paketų  III dalinimui prašymai priimami iki gegužės mėn. 14 dienos. Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu prašymai priimami:

Telefonu: 845 583741, 867030326

Pasibaigus karantinui asmuo turi atvykti su dokumentais adresu

A. Mackevičiaus g. 55A, 105 kabinetas.

Darbo laikas

 I-IV 8:00-17:00

  V    8:00-15:45

Pietų pertrauka 12:00-12:45

Panevėžyje pradėti tirti socialinės globos bei slaugos įstaigų darbuotojai

Nuo penktadienio siekiant užkirsti kelią tolimesniam koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimui, prioriteto tvarka Panevėžyje pradedami tirti socialinės globos ir slaugos įstaigų darbuotojai. Prevenciniai tyrimai dėl koronaviruso bus atliekami periodiškai kas septynias dienas.

Profilaktiškai atliekamas socialinės globos ir slaugos įstaigų darbuotojų testavimas užtikrins tiek darbuotojų, tiek ir aptarnaujamų gyventojų saugumą. Prevenciniai tyrimai koronaviruso infekcijai diagnozuoti bus atliekami visiems stacionarių globos įstaigų darbuotojams, taip pat specialistams, teikiantiems šias paslaugas į namus.

Praėjusią savaitę Panevėžyje prevenciniu tikslu taip pat pradėti tirti ir sveikatos priežiūros specialistai. Tyrimai atlikti Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Panevėžio greitosios medicinos pagalbos specialistams, taip pat Karščiavimo klinikos ir mobilios komandos nariams. Iš viso paimti ir tirti išvežti 375 medicinos personalo ėminiai.

Pirmenybė tyrimams skirta senyvo amžiaus ar lėtinių ligų turintiems darbuotojams, taip pat tiems, kurie savo pamainos metu paslaugas teikia 20 ir daugiau žmonių. Prioriteto tvarka bus tiriami visi sveikatos priežiūros specialistai.

Parengta pagal www.panevezys.lt puslapyje pateiktą informaciją (https://panevezys.lt/lt/naujienos/panevezyje-pradeti-tirti-99a1.html?fbclid=IwAR3CWUJez_muwmJpN5tlxdM-Kljz3OPnk0kzQNWNbbdIOYt0nUEUHrPldKQ#.Xp1ysocZXGY.facebook)

Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
 4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
 6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).