Panevėžio socialinių paslaugų centro darbo organizavimas karantino metu

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  patvirtino šį karantino rėžimą dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:

  1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
  2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
  3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.
  4. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.
  5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.
  6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.