Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) teikia paraišką socialinei globai teikti, kurią gavus Centras atidarys ketvirtuosius bendruomeninius vaikų globos namus. Pradėjus socialinės globos veiklą ketvirtajame bute bus galimybė priimti 6 tėvų globos netekusius vaikus.