Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose

Siekiant stiprinti antikorupcinę aplinką Panevėžio socialinių paslaugų centre organizuojami mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“ 2021 m. rugsėjo 21 d.

Mokymų tikslas – kaip galima aiškiau suprasti visas korupcijos apraiškas ir tendencijas, kaip atpažinti korupciją viešųjų pirkimų procese, kokios yra korupcijos rizikos valdymo priemonės viešuosiuose pirkimuose. Labai svarbu žinoti, kaip tinkamai elgtis atsidūrus galimai korupcinėje situacijoje, esant interesų konfliktui.