Bendros žinios apie įstaigą

Suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei,20120116-090707-7200 mes saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais, neprarandant orumo.

 

 

PSPC teikiamos paslaugos

  • Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais.
  • Organizuoja ir teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialinės pagalbos namuose paslaugas.
  • Laikinai apgyvendina asmenis neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos.
  • Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.
  • Organizuoja ir teikia transporto paslaugas
  • Organizuoja ir teikia visokeriopą pagalbą našlaičiams, šeimoms, pagyvenusiems miesto gyventojams.
  • Organizuoja ir teikia paslaugas šeimoms, patiriančioms rizikos faktorius ir vaikams.