ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS VIEŠOSE VIETOSE

Šalyje paskelbus karantiną ir daugėjant infekuotųjų naujuoju koronavirusu (COVID-19) atvejų – rekomenduojama viešose vietose dėvėti medicinines kaukes, išskyrus vairuojant motorines transporto priemones. Nesant galimybės dėvėti medicininę kaukę, galima naudoti medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną. Taip pat rekomenduojama viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“ 2020-03-23 Nr. V-495: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49265b516d3b11eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=14&searchModelUUID=85a1dcf0-0f48-40aa-8a99-e85a614991c7).

Taip pat šiuo sprendimu siekiama įpareigoti žmones vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, pabrėžia, kad medicininių kaukių dėvėjimas yra tik viena iš kvėpavimo takų infekcijų, tarp jų COVID-19 ligos, prevencijos priemonių. Tačiau vien tik veido kaukės dėvėjimas nesuteikia visiškos apsaugos, todėl ji turi būti naudojama kartu su kitomis prevencijos priemonėmis: rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketu.

Vienkartinė medicininė kaukė:

 • prieš uždėdami kaukę, nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu arba dezinfekuokite su alkoholiniu rankų antiseptiku;
 • kauke uždenkite burną ir nosį kauke ir įsitikinkite, kad tarp veido ir kaukės nėra tarpų;
 • venkite liesti kaukę; jei taip darote, dezinfekuokite arba nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu;
 • kaukę pakeiskite nauja, kai ji sudrėksta ir nenaudokite tos pačios kaukės antrą kartą;
 • taisyklingai nusiimkite kaukę: suimkite už galinių raištelių (nelieskite kaukės priekio) ir nedelsdami išmeskite ją į uždarą šiukšliadėžę. Rankas dezinfekuokite arba nusiplaukite su vandeniu ir muilu.

 

Svarbu – vienkartinė medicininė kaukė – užsidedi ir „pamiršti“ – susilaikykite nevalgę, nelieskite kaukės rankomis, nedarykite trumpalaikių nešiojamų „pertraukėlių“ – nusiėmėte – keičiate kaukę nauja.

Rekomenduojama viešosiose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones

SVARBU – vienkartinės medicininės kaukės nėra skirtas jokiai dezinfekcijai namų sąlygomis – jos yra vienkartinės.

Veido kaukė arba kitokia burną dengianti apsaugos priemonė (toliau – kaukė):

 • galima pasigaminti iš medvilnės, lino ir pan.;
 • kaukė turi turėti kuo daugiau sluoksnių ir turi kuo glaudžiau priglusti prie veido;
 • nešioti galima 1–2 valandas arba iki tol, kol kaukė sudrėgsta;
 • panaudotą kaukę negalima nešioti kišenėje;
 • dėvėtai kaukei reikia atlikti higieninę priežiūrą – skalbti, dezinfekuoti ir išlyginti karštu lygintuvu.

SVARBU:

 • pagamintų kaukių (ne medicininių veido kaukių) dėvėjimas gali sukelti klaidingą saugumo jausmą, todėl reikia nepamiršti kitas svarbias prevencines priemones;
 • netaisyklingas veido kaukės dėvėjimas gali sumažinti jos veiksmingumą.

Būkime sveiki ir saugokime vienas kitą!