Baltijos šalys vienijasi sprendžiant prekybos vaikais problemą

oslo1

Osle vyko Baltijos šalių regiono ekspertų konferencija, kurios metu suformuotos gairės padės tinkamai ir laiku identifikuoti vaikus, patiriančius išnaudojimą, parinkti priemones jų saugumui ir gerovei užtikrinti, suteikti tinkamą jiems paramą ir priežiūrą. Kad parengti Baltijos šalims tinkamas darbo gaires ne vienerius metus buvo konsultuotasi su skirtingų šalių ekspertais, analizuoti vaikų išnaudojimo atvejai, išklausyti pačių vaikų siūlymai dėl pagalbos.
Konferenciją organizavo Baltijos jūros šalių Tarybos “Vaikai Rizikoje” ekspertų grupė, pakvietusi ir Lietuvos atstovus. Lietuvą šioje konferencijoje atstovavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė, sociologijos mokslų daktaras Karolis Žibas bei socialinių mokslų daktarė, Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė.
Prokurorai, vaikų teisių apsaugos specialistai, savivaldybių atstovai, nevyriausybininkai susirinkę iš 12 Baltijos jūros šalių diskutavo apie prekybos vaikais aukų atpažinimą visoje jų išnaudojimo grandinėje, apie Europoje vykstančius migracijos procesus, kuriuose dažniausiai nukenčia patys silpniausieji – moterys ir vaikai. Konferencijoje dalyvavę aukšti Jungtinių Tautų, Europos Komisijos pareigūnai akcentavo ankstyvos intervencijos svarbą, kai nepriežiūra ir pagalbos nesuteikimas atveria išnaudotojams priėjimą prie pažeidžiamų nepilnamečių. Šio konsultacinio proceso dalyviai ir pranešėjai nurodė konkrečias galimybes siekiant pažangos kovoje su vaikų prekyba bei išnaudojimu. Viena jų – atidus vaiko išklausymas ir prioritetas vaiko interesui. Šie principai pripažįstami, bet nepakankamai taikomi. Vaiko pasakojama istorija turi būti vertinama rimtai. Kruopštus atvejo nagrinėjimas neturi būti segmentinis. Jis turi apimti ir praeities įvykius, siekiant suprasti, ar vaikas buvo išnaudojamas anksčiau, jei taip, kokios to galimos priežastys. Daugelis vaikų, patekusių į prekybos žmonėmis tinklą, prieš tai būna patyrę smurtą, ignoravimą, suaugusiųjų aplaidumą. Ekspertų manymu, prevencinės priemonės veikia nepakankamai ir turi būti stiprinamos. Dažniausiai prekyba, išnaudojimas vyksta tarptautiniu lygmeniu. Todėl itin svarbus tarpvalstybinis bendradarbiavimas, identifikuojant vaikų rizikos grupes ir teikiant jiems pagalbą.
KOPŽI specialistai, padedantys nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, vien Panevėžyje per 2017 metus teikė pagalbą 62 asmenims. Iš jų daugiausia, net 39- prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukos.
Panevėžyje veikia tarpinstitucinė pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis koordinavimo grupė, kuri dar ieško savo identiteto, savo darbo stiliaus. Sustiprėjusi ateityje, ji galėtų tapti rimtu instrumentu aukų ir jų poreikių identifikavimo procese.

Dėmesio! VISĄ PARĄ veikia KOPŽI centro SOS numeris +370-679-61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu skambinti mums kviečiame ir šeimų narius, bet kokių tarnybų atstovus, įtariančius apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.