Naujienos

Socialinė reklama prieš smurtą

Socialinė reklama apie fizinį smurtą:

Socialinė reklama apie nepriežiūrą:

Socialinė reklama apie psichologinį smurtą:

Konferencija „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2020 m. spalio 20 d. organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“, skirtą 2020-iems Vaikų emocinės gerovės metams paminėti.

Konferencijos tikslas: telkti, skleisti institucijų iniciatyvines patirtis užtikrinant vaikų emocinę gerovę institucijose bei teikiant pagalbą tėvams, globėjams(rūpintojams), išryškinti socialinio darbo profesijos naujas galimybes, kuriant emocinę gerovę.

Gyventojų dėmesiui

2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo maisto paketų 2020 m. gruodžio mėn. dalinimui prašymai priimami iki

2020 m. spalio 30 dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba)  valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  prašymai  nuo 2020 m.  liepos 28 d. priimami

telefonu  +370 670 30326

Darbo laikas

I-IV 8.00-17.00

V    8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su šeimomis (0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbo pobūdis:
• dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas šeimoms, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti pagalbos šeimai plano tikslus.
Reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
• Socialinio darbuotojo padėjėjas turi nuolat glaudžiai bendradarbiauti su jam vadovaujančiu socialiniu darbuotoju;
• Dalyvauti socialinės pagalbos teikimo šeimai procese, dirbant su kitais specialistais;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
• turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

Su Tarptautine pagyvenusių žmonių diena

SADM ministro Lino Kukuraičio sveikinimas socialiniams darbuotojams

Paminėta socialinių darbuotojų diena

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojus atvyko pasveikinti Panevėžio miesto savivaldybės atstovai: Panevėžio miesto mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, Socialinių reikalų skyriaus vedėja Audronė Grainienė ir Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Rasa Urbonavičienė.

Už nuopelnus padėkomis ir angelų skulptūrėlėmis apdovanoti: Pagalbos namuose skyriaus vedėja Edita Vilniškienė, Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovė Toma Vaiginienė.

 

Panevėžio socialinių paslaugų centras paminėjo socialinių darbuotojų dieną

Šiandien Panevėžio socialinių paslaugų centre darbo diena prasidėjo neįprastai. Vidiniame kieme susirinkę PSPC darbuotojai buvo maloniai nustebinti surengta švente. „Mieli kolegos, bendradarbiai sveikinu visus su socialinio darbuotojo diena, dėkoju Jums už atsidavimą ir pagalbą žmogui, kuriam jos labai reikia“, –  sveikinimo žodžius tarė direktorė Lina Kazokienė.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Pagalbai namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
būti baigus įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
gebėti dirbti komandoje;
žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
išmanyti raštvedybos taisykles;
žinoti ir vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatomis.

Darbo pobūdis:
teikti asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas;
lankyti paslaugų gavėjus jų namuose ir teikti pagalbą atliekant buities, saviraiškos funkcijas, ugdyti ir palaikyti namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieninius gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą;
teikti paslaugas iš Tarybos sprendimu patvirtintų papildomų paslaugų sąrašo.