Naujienos

Kovo 27 d. vyks vidinis EQUASS auditas

Kovo 27 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre numatytas atlikti EQUASS vidinis auditas, kurio metu bus įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės keliamiems principams ir standarto diegimo veiklų pažanga. Numatyta, kad lankymosi metu auditorius peržiūrės pagrindinius dokumentus, bendraus su darbuotojais ir paslaugų gavėjais. Atlikus auditą įstaigoje bus pateikta ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui iki išorės audito. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Dienos darbotvarkė Laikas
1.    Pokalbis su Equass koordinatoriumi ir Direktoriumi 9.00-10.00
2.    Dokumentų peržiūra 10.00-12.00
3.    Pokalbis su darbuotojais (5-10) 13.00-13.30
4.    Pokalbis su paslaugų gavėjais 13.30-14.30
5.    Dokumentų peržiūra ir vidaus audito grįžtamojo ryšio suteikimas 14.30-16.00

Klientų dėmesiui

Nuo 2020-03-02 keičiasi techninės pagalbos priemonių išdavimo panaudai, nuomai, transporto paslaugų užsakymo, prašymų paramai maistu ir higienos priemonėmis priėmimo laikas. Paslaugos bus teikiamos:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais  8-17 val.

Penktadieniais – 8-15.45 val.

Pietų pertrauka 12-12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpesnis 1 val.

Panevėžio socialinių paslaugų centro bendruomenė švenčia Užgavėnes

Šiemet vasario 25 dieną – žiemos palydų šventė – Užgavėnės. Šią dieną pas mus nuo ankstaus ryto sklido kepamų blynų kvapas, buvo krečiamos išdaigos ir žaidžiami žaidimai. Aplinkui tvyrojo gera nuotaika ir plačios šypsenos. Už skanius blynus ir šaunią šventę dėkojame visiems, talkinusiems ją organizuojant.

Susitikimas su Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovais

Vasario 25 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre (toliau – PSPC) vyko susitikimas su Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) specialistais.

Susitikimo metu svečiai turėjo galimybę apsilankyti Vaikų dienos centre, apžiūrėti erdves ir išbandyti interaktyvius užsiėmimus. PSPC direktorė Lina Kazokienė pristatė įstaigos veiklas, supažindino su teikiamomis paslaugomis ir naujovėmis Centre.

PPT ir PSPC specialistai sutarė ir toliau stiprinti bendradarbiavimą siekiant paminėti 2020 m. – vaikų emocinės gerovės metus.

Klientų dėmesiui!

Nuo kovo 2 d. keičiasi prašymų už socialinės priežiūros paslaugas priėmimo tvarka.  Asmenys, norintys gauti pagalbos į namus paslaugas, turės prašymą užpildyti Socialinių paslaugų centre, 105 kab. Informacija teikiame telefonu 8 45 583 741, 8 670 30326. Prašymai dėl laikino apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo bus priimami Nakvynės namuose, 127 kab.

Primename, kad įstaigos darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, pietūs 12.00-12.45.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su šeimomis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbo pobūdis:
• dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas šeimoms, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti pagalbos šeimai plano tikslus.
Reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
• Socialinio darbuotojo padėjėjas turi nuolat glaudžiai bendradarbiauti su jam vadovaujančiu socialiniu darbuotoju;
• Dalyvauti socialinės pagalbos teikimo šeimai procese, dirbant su kitais specialistais;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
• turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su šeimomis – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbo pobūdis:
• dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas šeimoms, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti pagalbos šeimai plano tikslus.
Reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
• Socialinio darbuotojo padėjėjas turi nuolat glaudžiai bendradarbiauti su jam vadovaujančiu socialiniu darbuotoju;
• Dalyvauti socialinės pagalbos teikimo šeimai procese, dirbant su kitais specialistais;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
• turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Socialinis darbuotojas privalo:
1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
4. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
6. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
8. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
9. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
10. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimas galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
  3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
  4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
  6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
  7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją socialinės atsakomybės srityje

Vasario 3-21 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo 16 val. trukmės seminare „Socialinės atsakomybės vystymas viešojo sektoriaus įmonėse“, kurį vedė dr. Lina Kazokienė, Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė. Seminaro metu dalyviai buvo skatinami socialinės atsakomybės koncepcijos principus integruoti viešojo sektoriaus įmonėse, analizavo praktinius atvejus, dirbo komandose, keitėsi patirtimi. Įteikus pažymėjimus dalyviai buvo pakviesti bendrai nuotraukai.