Naujienos

Globos centro darbas karantino laikotarpiu

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  Nr. 207 (toliau – Nutarimas), kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas (p. 3.5.2).

Globos centras teiks būtinąsias socialines paslaugas suprantamas kaip pagalbą klientams padedant patenkinti jų bazinius poreikius, kai jie patys to padaryti negali, pavyzdžiui,  vieniša globėja močiutė, negali  įsigyti maisto, tuomet globos centro darbuotojas pasirūpins maisto užtikrinimu globėjai ir jos globojamam vaikui, arba, budintis globotojas namuose su mažamečiu vaiku (-ais) negali nuvykti ar užsisakyti vaistų, globos centro darbuotojas pasirūpina vaistų pristatymu  ir pan.

Šiuo metu globos centro darbas organizuojamas nuotoliniu būdu – darbuotojai paslaugas teiks ne darbo vietoje, telefonu, kompiuteriu, virtualaus ryšio priemonėmis ir pan. bei pasitelkiant visas galimas ryšių priemones klientams yra teikiamos konsultacijos, užtikrinamas emocinis palaikymas ir parama, o grupiniai užsiėmimai (savipagalbos grupės, mokymai pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 patvirtintą Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa) yra atidėti.

Svarbi informacija iš užsienio grįžusiems ir neturintiems galimybės izoliuotis namuose Panevėžio miesto gyventojams

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbo organizavimas karantino metu

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  patvirtino šį karantino rėžimą dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:

  1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
  2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
  3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.
  4. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.
  5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.
  6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.

Klientų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės Asmens higienos ir priežiūros paslaugų poskyris karantino metu nedirbs. Informacijos apie  paslaugas kreiptis tel. (8-45) 44 94 41 (antradieniais–penktadieniais nuo 9 iki 18 val. (pietų pertrauka 13-13 val.), šeštadieniais nuo 9 iki 16.45 val. (pietų pertrauka 13-13.45 val.). Būkime sąmoningi ir atsakingi, saugokime save ir kitus!

Saugokime save ir kitus

Saviizoliacija privaloma visiems grįžusiems iš paveiktų teritorijų ar turėjusiems sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju.

Klientų dėmesiui

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pavesta maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto. Vadovaujantis šiuo sprendimu Panevėžio socialinių paslaugų centras maksimaliai užtikrina nekontaktines paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.
Prašymai dėl socialinės priežiūros paslaugų priimami el. paštu arba telefonu:
• pagalbos namuose paslauga – tel.: (8-45) 583741, 8 670 30326, el. paštas r.griteniene@panspc.lt;
• laikino apgyvendinimo paslauga – tel.: (8-45) 583419, el. paštas dainora.dzimide@panspc.lt, r.zimnickiene@panspc.lt.

Raginame klientus elgtis saugiai ir atsakingai, įvertinti galimybę gauti reikiamą informaciją, užsakyti paslaugą bekontakčiu būdu. Informacija teikiama visais https://www.panspc.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/ nurodytais kontaktiniais ir telefono numeriais. Dėkojame už supratingumą!

Informacija paslaugų gavėjams

Informuojame, kad nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. neįgaliųjų dienos centras stabdo paslaugų teikimą.
Pasikeitus aplinkybėms bus skelbiama atnaujinta informacija.
Sprendimai priimti vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 “Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių”

Informacija dėl paslaugų teikimo tel. 8 45 46 54 93

Pakartotinai skelbiame rekomendacijas dėl koronoviruso apsaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliariai plaukite rankas

Reguliariai dezinfekuokite rankas skysčiu, kuriame yra spirito, arba plaukite jas su muilu.

Viešose vietose laikykitės atstumo

Laikykitės nuo kitų žmonių mažiausiai1 metro atstumu, ypač, jei jie kosėja, sloguoja ar karščiuoja.

Laikykitės respiratorinių infekcijų profilaktinės higienos taisyklių:

Kosėdami ir čiaudėdami pridenkite nosį ir burną servetėle arba alkūnės linkiu; servetėlę iš karto išmeskite į šiukšlių konteinerį su dangčiu, o rankas dezinfekuokite antiseptiku, kuriame yra spirito, arba nuplaukite vandeniu su muilu.

Jei įmanoma, nelieskite rankomis akių, nosies ir burnos.

Pakilus temperatūrai, atsiradus kosuliui ir pasunkėjus kvėpavimui, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.

Lankydamiesi maisto produktų turguose, kuriuose parduodami gyvi gyvuliai, mėsa ir paukščiai ar kiti gyvulinės kilmės produktai, laikykitės įprastų higienos taisyklių.

Informacija paslaugų gavėjams

Informuojame, kad nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. stabdomas paslaugų teikimas Vaikų dienos centre “Gerumo tiltai”.
Pasikeitus aplinkybėms bus skelbiama atnaujinta informacija.
Sprendimai priimti vadovaujantis vyriausybės rekomendacijomis.
Informacija dėl paslaugų teikimo tel. 8 45 46 54 93

 

Vyko Globos centro EQUASS kokybės standarto diegimo veiklų aptarimas su partneriais

Kovo 10 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre vyko Globos centro EQUASS kokybės standarto diegimo veiklų aptarimas pasidalinimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriaus, Panevėžio pedagoginės – psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono PK Bendruomenės pareigūnų grupės vyr. tyrėjas.