Naujienos

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Pagalbai namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
būti baigus įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
gebėti dirbti komandoje;
žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
išmanyti raštvedybos taisykles;
žinoti ir vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatomis.

Nuotolinis visuotinis Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų susirinkimas

Nuotolinis visuotinis Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų susirinkimas dėl įstaigos struktūros vyks 2021 m. rugpjūčio 12 d. (ketvirtadienį) 11.00 val.

Kviečiame dalyvauti.

Baigiamas įgyvendinti institucinės globos pertvarkos projektas

Panevėžio mieste baigtas įgyvendinti projektas „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste “Nr. 08.1.1-CPVA-V-427”, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Projekto lėšomis PSPC  suremontavo turimą 4 kambarių butą, taip pat įsigijo reikiamus baldus bei įrangą. Šiame bute teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams.

Gyventojų dėmesiui

Gyventojų dėmesiui

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas Pagalbai namuose (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
būti baigus įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
gebėti dirbti komandoje;
žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
išmanyti raštvedybos taisykles;
žinoti ir vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatomis.

Reikalingas vairuotojas (terminuota darbo sutartis) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
1. vairuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais, Specialaus transporto paslaugų teikimo taisyklėmis, Centro ir šiais pareiginiais nuostatais, automobilių naudojimo taisyklėmis, kitais lokaliais teisės aktais;
2. vairuotojas turi būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus;
3. vairuotojas privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
4. Vairuotojas privalo žinoti:
4.1. autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;
4.2. autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą;
4.3. autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
4.4. kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus ir jų laikytis;

Šiandien nustoja galioti visuotinis karantino režimas

Vyriausybė pirmadienį nusprendė nuo liepos 1 dienos atšaukti Lietuvoje nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio galiojusį karantino režimą. Susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu galite ČIA.

Įgytas europinės kokybės sertifikatas

 

Birželio 30 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras įgijo europinės kokybės sertifikatą  EQUASS ASSURANCE. Šis sertifikatas yra pripažinimas ir įrodymas, kad Globos centro teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti atitinka „EQUASS Assurance Certification“ pripažinimo lygį.

EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.

Reikalingas socialinis darbuotojas pagalbos namuose paslaugų teikimui – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.

3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office, Mikrosoft Excel programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

4. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus: bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

6. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.