Naujienos

Panevėžio miesto savivaldybės mero sveikinimas Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga

Gyventojų dėmesiui

Užsikrėtimo rizikos valdymo pagrindiniai veiksmai Panevėžio socialinių paslaugų centre

Informacija dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis 2021 metams

Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
  3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
  4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
  6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
  7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

Reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su suaugusiais ir senyvo amžiaus asmenimis su negalia – skelimo galiojimas pasibaigė

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas);
mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;
žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusiais ir senyvo amžiaus asmenimis su negalia, darbo santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu;
gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius.

Darbo pobūdis:
dirbti komandoje su kitais skyriaus darbuotojais;
užtikrinti skyriaus paslaugų gavėjams individualią, diskretišką pagalbą, padėti jiems tenkinti būtinuosius poreikius (maitinti, rūpintis asmens higiena, lydėti pasivaikštant lauke, išeinant už Centro ribų);
rūpintis ir užtikrinti švarą ir tvarką kabinetuose, kambariuose (keisti patalynę, tvarkyti spinteles, valyti dulkes, grindis, sanitarinius mazgus).

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių taikymas Panevėžio socialinių paslaugų centre

Asmeninės apsaugos priemonės: kaip tinkamai užsidėti ir nusiimti?

Daugiau informacijos apie asmeninės apsaugos priemones ir jų lygius rasite ČIA

Mokslinės-praktinės konferencijos „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“ dalyviai įvertino organizatorių pastangas

2020 m. spalio 20 d. vykusios konferencijos dalyvių anketinės apklausos analizės rezultatai parodė, kad konferencijos dalyviai aukštai įvertino renginį. Norime pasidžiaugti, kad visi dalyviai užpildę anketą konferencijos temos aktualumą ir bendrą organizavimą įvertino labai gerai ir gerai. Taip pat dalyviai aukštai įvertino gautos informacijos praktinę vertę ir pritaikomumą darbe. 86 proc. konferencijos dalyvių jautė organizatorių rūpestį užtikrinant saugumą ir aprūpinimą apsaugos priemonėmis dėl COVID-19 prevencijos.
Taipogi esame dėkingi už konferencijos dalyvių pastabas dėl renginio organizavimo („daugiau tokių konferencijų“; „ačiū už profesionalų organizavimą“; „sveikintina iniciatyva“, „šaunuoliai“, „šaltos patalpos“).

Panevėžio socialinių paslaugų centras dalyvavo rudeninėje Maisto banko akcijoje

Spalio 23-24 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo rudeninėje Maisto banko akcijoje. Šios iniciatyvos metu surinkome daugiau nei 1200 maisto produktų ir higienos prekių. Surinktą labdarą dalinsime šeimoms, patiriančioms sunkumus, bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniams, vaikų dienos centro lankytojams, vienišiems senyvo amžiaus asmenims ir nakvynės namų gyventojams. Širdingai dėkojame visiems aukojusiems ir savanoriavusiems ❤️