Naujienos

Vaikų dienos centro “Gerumo tiltai” lankytojams vyko nuotolinė paskaita „Vaiko teisės ir pareigos“

Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras „Gerumo tiltai“ nuoširdžiai dėkoja Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui už gegužės 12 dieną pravestą nuotolinę paskaitą vaikams „Vaiko teisės ir pareigos“. Visi paskaitos dalyviai gavo puikias dovanas – vaiko konstituciją ir knygeles.

Šios informatyvios paskaitos metu vaikai buvo supažindinti su Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikino tarnybos paskirtimi ir funkcijomis, taip pat kokios funkcijas atlieka bei kur būtų galima rasti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių mūsų mieste. Vaikai išmoko kokios yra jų teisės bei pareigos, kaip tinkamai reikia elgtis bendraujat su kitais, kur gali kreiptis pagalbos ištikus nelaimei. Paskaita buvo labai naudinga ir prasminga vaikams, nes jie sužinojo daug vertingos informacijos.

Panevėžio socialinių paslaugų centro bendruomenė prisijungė prie akcijos DAROM 2021

Gegužės 7-8 dienomis šalyje buvo organizuojama visuotinė aplinkos tvarkymo akcija „Darom“, kuri  kasmet suburia gamtos mylėtojus ir puoselėtojus ir kviečia sutvarkyti  savo gimtojo miesto viešąsias erdves. Jau tradicija tapusi akcija šiais metais skatina gyventojus pasirūpinti aplinkos tvarkymųsi iki galo ir šiukšles ne tik surinkti, bet ir išrūšiuoti bei priduoti – „Darom iki galo. Surink. Rūšiuok. Priduok.“

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai ir bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniai šiukšles šeštadienį rinko prie Nevėžio pakrantės  nuo Smėlynės g. tilto iki Respublikos g. tilto.

 

Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (terminuota darbo sutartis, 0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
4. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
6. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
8. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
9. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
10. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Metinė Panevėžio socialinių paslaugų centro ataskaita

Praėjusioje miesto Taryboje buvo pritarta Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus metinei ataskaitai, kurioje pristatomi pagrindiniai pasiekimai, spręstos problemos, įgyvendintos veiklos ir laukiantys svarbūs darbai.

Esminiai veiklos pasiekimai:

Per 2020 m. pradėta teikti nauja paslauga – vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje.

Praėjusiais metais Centras įrengė ketvirtą butą bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir  įgijo licenciją socialinei globai teikti.

Didelis dėmesys buvo skirtas socialinės globos normų pakeitimų įgyvendinimui: įrengtas neįgaliųjų keltuvas ir automatiškai atsidarančios lauko durys, kurių pagalba užtikrinamas sunkiai judančių ar sėdinčių neįgaliųjų vėžimėlyje klientų laisvas, savarankiškas ir saugus patekimas į įstaigą.

Su Šv. Velykomis

Kvietimas į GIMK mokymus

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys 2021-01-20 – 2021-03-03 organizavo nuotolinius įvadinius GIMK mokymus.
Norime pasidalinti dalyvavusio asmens atgaliniu ryšiu po GIMK mokymų ir padrąsinti visus dvejojančius dėl globos ar įvaikinimo pasiryžti ateiti ir sudalyvauti mokymuose (perskaityt galite ČIA).
Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą sudaro:
1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa (7 dalys);
2. Specializuota asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa (6 dalys);
3. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa (9 dalys);
4. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) programa (6 dalys).

Asmenis, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiame kreiptis į Globos centro
vyr. socialinę darbuotoją Danguolę Sabulienę tel. Nr. 8 675 71533 el. p. danguole.sabuliene@paneveziospc.lt
socialinę darbuotoją Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos vykdymui Moniką Petukauskienę tel. Nr. 8 671 31128 el. p. monika.petukauske@paneveziospc.lt

Gyventojų dėmesiui

Gyventojų dėmesiui

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena