Naujienos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio vizitas

Šiandien, kovo 24 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Petras Luomanas, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vedėjas Viktoras Michailovas. Vizito metu svečiai susipažino su mūsų vaikų grupinio gyvenimo namais. Centro direktorė Lina Kazokienė pristatė su kokiomis problemomis susiduriame teikdami trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą.  Taip pat, buvo pateikti pasiūlymai, kaip būtų galima tas problemas spręsti. Vyko diskusija apie bendruomeninių šeimyninių vaikų globos namų kūrimą Panevėžio mieste.

dsc_0116dsc_0112dsc_0109dsc_0107dsc_0104dsc_0097dsc_0096dsc_0093dsc_0091dsc_0082dsc_0075dsc_0071dsc_0068dsc_0060dsc_0050dsc_0040dsc_0037dsc_0116dsc_0112dsc_0109

Nauja interneto svetainė www.javakis.lt globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, vykdo interneto svetainės http://www.javakis.lt globėjams (rūpintojams) ir įtėviams skirtos komponentės administravimą. Minėtą komponentę sudaro nuotolinis informavimas ir nuotolinis konsultavimas. Nuotolinį informavimą sudaro įvairios tekstinės ir vaizdinės su globa (rūpyba) bei įvaikinimu susijusios informacijos pateikimas. Nuotolinį konsultavimą sudaro nuotolinio konsultavimo paslauga (galimybė susitarti su konsultantu dėl asmeninės konsultacijos rūpimu klausimu), diskusijoms inicijuoti skirtas forumas bei globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tinklaraščio rašymas. Svetainės tikslinė grupė – būsimi ir esami globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, taip pat asmenys, besidomintys vaiko globa (rūpyba) šeimoje ir / ar įvaikinimu. Nuotolinio konsultavimo paslauga yra galima tik registruotiems vartotojams.

Parama maisto produktais 2017

Nuo 2017 m. sausio 2 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A. Mackevičiaus g. 55 A, bus priimami prašymai paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 153,00 Eur.

Prašymai priimami:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val.
  • Penktadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Prašymai priimami vasario dalinimui  – iki sausio 25 d., balandžio dalinimui – iki kovo 15 d., birželio dalinimui – iki gegužės 15 d., rugpjūčio dalinimui – iki liepos 15 d., spalio dalinimui – iki rugsėjo 15 d., gruodžio dalinimui  – iki lapkričio 15 d.

Vasario mėnesio krepšelį sudarys šie produktai:

  1. Makaronai – 0,5 kg pakuotė
  2. Grikių kruopos – 0,8 kg pakuotė
  3. Kiaulienos konservai – 0,24 kg pakuotė
  4. Konservuota daržovių sriuba – 0,48 kg pakuotė
  5. Konservuotos pupelės – 0,24 kg pakuotė
  6. Avižiniai sausainiai – 0,18 kg pakuotė
  7. Greito paruošimo avižų košė – 0,5 kg pakuotė

Įvadiniai būsimų globėjų ir įtėvių mokymai

Vasario 22 d. 17.30 val. Panevėžio socialinių paslaugų centre prasidės įvadiniai būsimų globėjų ir įtėvių mokymai. Pageidaujantys tapti globėjais ar įtėviais dar gali spėti susitvarkyti dokumentus ir patekti į šią mokymų grupę.

 

Informacija teikiama tel.: 867571533.

Jau veikia mūsų interneto tinklalapis !

Džiaugiamės pagaliau galėdami jus pasveikinti apsilankius mūsų internetiniame  tinklalapyje.

Svetainėje galite susipažinti su mūsų pagrindinėmis veiklomis, darbuotojais, rasti įvykusių renginių nuotraukų galerijas ir/ar rasti visą reikiamą informaciją. Šį tinklapį skiriame visiems, bet labiausiai savo vaikučių tėveliams.

Panevėžiečiams – pigesnės socialinės paslaugos į namus

Panevėžiečiams pinga Socialinių paslaugų centro teikiamos pagalbos į namus paslaugos. Savivaldybė iki 1 minimalaus valandinio atlygio (MVA) sumažino jų įkainius. Esant dabartiniam 350 Eur minimaliam mėnesio atlyginimui, šiuo metu MVA yra 2,13 Eur.

 

Panevėžyje už paslaugas į namus mokama pagal socialinių darbuotojų faktiškai sugaištą laiką. Iki šiol galiojo 1,5 MVA įkainis už valandą (3,20 Eur).

Panevėžio socialinių paslaugų centre vykdomi projektai

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2016-2021 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0028.
Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Panevėžio mieste.
Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Veiklos:
dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.
Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia specialistų komanda:
socialinis darbuotojas;
socialinio darbuotojo padėjėjas;
bendruomenės slaugytoja;
slaugytojo padėjėjas;
kineziterapeutas;
Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Panevėžio mieste, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas. Panevėžio miesto gyventojai dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrių, socialinių paslaugų poskyrį, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys.
PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Panevėžio socialinių paslaugų centras
A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys
Tel. 8 676 49460
Elektroninis paštas
centras@panspc.lt
www.panspc.lt
Projekto partneris:
VšĮ Šv. Juozapo globos namai


Panevėžio miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. birželio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Šio projekto metu PSPC susiremontuos turimą 4 kambarių butą, kuriame apgyvendins be tėvų globos likusius vaikus, taip pat įsigys reikiamus baldus bei įrangą. Bute gyvens iki 6 vaikų, kuriems bus teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

PSPC Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ veiklai vykdyti įsigijo kompiuterinę įrangą.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. kovo 31 d.