Centre vyko Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos savianalizės rezultatų aptarimas

2020 m. vasario 20 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre vyko Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos ir socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms savianalizės pristatymas ir rezultatų aptarimas.