Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją socialinės atsakomybės srityje

Vasario 3-21 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo 16 val. trukmės seminare „Socialinės atsakomybės vystymas viešojo sektoriaus įmonėse“, kurį vedė dr. Lina Kazokienė, Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė. Seminaro metu dalyviai buvo skatinami socialinės atsakomybės koncepcijos principus integruoti viešojo sektoriaus įmonėse, analizavo praktinius atvejus, dirbo komandose, keitėsi patirtimi. Įteikus pažymėjimus dalyviai buvo pakviesti bendrai nuotraukai.