Galerija

2019 m.

Gegužės 31 d. Globos centro darbuotojai organizavo talką, kurios metu buvo tvarkoma Globos centro aplinka. Džiaugiamės ir dėkojame visiems talkoje dalyvavusiems darbuotojams ir paslaugų gavėjams.

2018 m.

GIMK specialistės miesto šventėje konsultavo Panevėžio miesto gyventojus ir svečius vaiko globos (rūpybos) klausimais, taip pat supažindino su vaikų globos (rūpybos) galimybėmis.