Globos centro darbas karantino laikotarpiu

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  Nr. 207 (toliau – Nutarimas), kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas (p. 3.5.2).

Globos centras teiks būtinąsias socialines paslaugas suprantamas kaip pagalbą klientams padedant patenkinti jų bazinius poreikius, kai jie patys to padaryti negali, pavyzdžiui,  vieniša globėja močiutė, negali  įsigyti maisto, tuomet globos centro darbuotojas pasirūpins maisto užtikrinimu globėjai ir jos globojamam vaikui, arba, budintis globotojas namuose su mažamečiu vaiku (-ais) negali nuvykti ar užsisakyti vaistų, globos centro darbuotojas pasirūpina vaistų pristatymu  ir pan.

Šiuo metu globos centro darbas organizuojamas nuotoliniu būdu – darbuotojai paslaugas teiks ne darbo vietoje, telefonu, kompiuteriu, virtualaus ryšio priemonėmis ir pan. bei pasitelkiant visas galimas ryšių priemones klientams yra teikiamos konsultacijos, užtikrinamas emocinis palaikymas ir parama, o grupiniai užsiėmimai (savipagalbos grupės, mokymai pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 patvirtintą Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa) yra atidėti.

APIE NAUJAS GIMK MOKYMŲ DATAS INFORMUOSIME ASMENIŠKAI.

  1. Konsultacijos teikiamos telefonu ir nuotolinio ryšio priemonėmis: 
DANGUOLĖ SABULIENĖ VYR. SOCIALINIS DARBUOTOJAS 8 675 71533 d.sabuliene@panspc.lt
UGNĖ ŠOPIENĖ PSICHOLOGĖ 8 697 62439 ugne.sopiene@panspc.lt
MONIKA PETUKAUSKIENĖ SOCIALINĖ DARBUOTOJA GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMO IR KONSULTAVIMO PROGRAMOS VYKDYMUI 8 671 31128 m.petukauskiene@panspc.lt
MONIKA MURNIKAITĖ SOCIALINĖ DARBUOTOJA GLOBOS VEIKLOS KOORDINAVIMUI 8 695 29599 m.murnikaite@panspc.lt
JOLITA KRIVICKĖ SOCIALINĖ DARBUOTOJA GLOBOS VEIKLOS KOORDINAVIMUI 8 697 61848 j.krivicke@panspc.lt
LORETA LINKEVIČIENĖ SOCIALINĖ DARBUOTOJA GLOBOS VEIKLOS KOORDINAVIMUI 8 619 66727 l.linkeviciene@panspc.lt
JUSTINA DAILIDONIENĖ SOCIALINĖ DARBUOTOJA GLOBOS VEIKLOS KOORDINAVIMUI
  1. Esant poreikiui, kaip pasikalbėti su vaikais apie virusą. Informacijos galima rasti čia: http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-korona-virusa/
  2. Užimtumo su vaikais planavimo karantino laikotarpiu siūlome:

MIELI GLOBĖJAI (RŪPINTOJAI), ĮTĖVIAI:

Jeigu Jūs ar Jūsų šeimos narys jaučia nuolatinį nerimą, esate pasimetę, siūlome nuotoliniu būdu konsultuotis su Socialinių paslaugų centro psichologe Jolanta (+37061035505) ir psichologe Rasa (+37068646069) arba kreiptis į visą parą veikiančią Koronoviruso karštąją liniją tel. 1808.

Emocinę pagalbą Jūs ar Jūsų artimas žmogus gali gauti:

Tėvų linija – 8 800 90012 (karantino metu 11-13 ir 17-21 val.)

Pagalbos vaikams linija – 116 111 (kasdien nuo 11 iki 19 val.)

Jaunimo linija – 8 800 28888 (visą parą)

 

Saugokime save ir kitus! Tokie iššūkiai praktiškai visada atveria ir naujas galimybes!