GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A.Mackevičiaus g. 55A, bus priimami prašymai 2019 m. paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 183 Eur.

Prašymai priimami:

Pirmadieniais – penktadieniais nuo  9.00 – 15.00 val.

    Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. Pažymą apie pajamas ( visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
  4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 183,00 Eur.), bet neviršija 2,4 VRP dydžių ( 292,80 Eur.) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;

2.2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;

2.3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;

2.4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

2.5. asmuo vienas augina vaikus;

2.6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;

2.7. asmenys atitinkantis kriterijus , nurodytus Sąlygų aprašo 28 punkte.

 Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja.

Informacija teikiama 105 kabinete, telefonas 845-583741