GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A. Mackevičiaus g. 55A, bus priimami prašymai 2020 m. paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.

Prašymai priimami:

Pirmadieniais – penktadieniais nuo  9.00 – 15.00 val.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

 1. asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 2. vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
 3. pažymą apie pajamas ( visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
 4. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 183 Eur.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka) – kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 183,00 Eur), bet neviršija 2,4 VRP dydžių ( 292,80 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

 1. asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
 2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
 3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;
 4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
 5. asmuo vienas auginantis vaikus.
 6. šeima patiria socialinę riziką ir kai jai yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
 7. prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ir apgyvendintiems Pabėgėlių priėmimo centre;
 8. Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Centro socialinės pagalbos skyriaus vedėja.

 

Tel. pasiteiravimui: 8 45 583741, 867030326