GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Nuo 2018 m. sausio 2 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A.Mackevičiaus g. 55A, bus priimami prašymai paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.
Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 183 Eur.
Prašymai priimami:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo  9.00 – 16.00 val.
Penktadieniais nuo 9.00 val. – 15.00 val.
Vasario mėnesio dalinimui prašymai priimami iki sausio 23d.
Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. Pažymą apie pajamas ( visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
  4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 183,00 Eur.), bet neviršija 2,2 VRP dydžių ( 268,40 Eur.) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

9.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
9.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus ir gyvena vienas;
9.3. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
9.4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
9.5. socialinės rizikos šeimų apskaitoje esantys šeimų nariai, vieni gyvenantys asmenys, kuriems registracija Darbo biržoje nutraukta dėl pažeidimų be teisės registruotis 6 mėnesius.
9.6. asmuo vienas auginantis vaikus.
9.7. prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ir apgyvendintiems Pabėgėlių priėmimo centre;
9.8. prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims:
9.9. užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ) 86 straipsnį;
9.10. užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį.
10. sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Centro socialinės pagalbos skyriaus vadovas.
Daugiau informacijos tel. (8-45) 583741.