Informacija dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis 2021 metams