Informacija paslaugų gavėjams

Informuojame, kad nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. neįgaliųjų dienos centras stabdo paslaugų teikimą.
Pasikeitus aplinkybėms bus skelbiama atnaujinta informacija.
Sprendimai priimti vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 “Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių”

Informacija dėl paslaugų teikimo tel. 8 45 46 54 93