Integrali pagalba asmens namuose

Integralios pagalbos paslaugos asmens namuose (toliau – integrali pagalba) – tai slaugos (asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmens namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savarankiškumą ir gerinant asmens gyvenimo kokybę) ir dienos socialinės globos (visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu) asmens namuose paslaugos, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Integralios pagalbos tikslas – teikti kokybišką, kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose ir sudaryti sąlygas kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose, neprarandant ryšio su artimaisiais, ir gauti reikiamą kvalifikuotą pagalbą (slaugą ir socialinę globą) namuose, siekiant išvengti stacionarios institucinės globos.

Paslaugos dažnumas – nuo 2 iki 4,5 val. per dieną ir iki 5 dienų per savaitę. Integrali pagalba teikiama komandinio darbo principu.

Komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai.

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės a. 20), 115 kab. Dokumentai, kuriuose reikia pateikti:

  • Prašymas-paraiška (forma SP-8);
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • sveikatos priežiūros įstaigos pažyma-išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (atskirais atvejais);
  • teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
  • prireikus gali būti pareikalauta kitų papildomų dokumentų, susijusių su integralios pagalbos paslaugų skyrimu asmeniui iš kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų.

Informacija teikiama tel. 8 676 49460.