Klientų dėmesiui!

Nuo 2020 m. sausio 1 d. budintys globotojai įgyja teisę kreiptis į SODRĄ dėl prižiūrimo vaiko ligos išmokos.

https://e-seimas.lrs.lt/port…/legalAct/…/TAD/TAIS.116582/asr