Klientų dėmesiui

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pavesta maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto. Vadovaujantis šiuo sprendimu Panevėžio socialinių paslaugų centras maksimaliai užtikrina nekontaktines paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.
Prašymai dėl socialinės priežiūros paslaugų priimami el. paštu arba telefonu:
• pagalbos namuose paslauga – tel.: (8-45) 583741, 8 670 30326, el. paštas r.griteniene@panspc.lt;
• laikino apgyvendinimo paslauga – tel.: (8-45) 583419, el. paštas dainora.dzimide@panspc.lt, r.zimnickiene@panspc.lt.

Raginame klientus elgtis saugiai ir atsakingai, įvertinti galimybę gauti reikiamą informaciją, užsakyti paslaugą bekontakčiu būdu. Informacija teikiama visais https://www.panspc.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/ nurodytais kontaktiniais ir telefono numeriais. Dėkojame už supratingumą!