Konferencija „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2020 m. spalio 20 d. organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“, skirtą 2020-iems Vaikų emocinės gerovės metams paminėti.

Konferencijos tikslas: telkti, skleisti institucijų iniciatyvines patirtis užtikrinant vaikų emocinę gerovę institucijose bei teikiant pagalbą tėvams, globėjams(rūpintojams), išryškinti socialinio darbo profesijos naujas galimybes, kuriant emocinę gerovę.

Konferencijos programa: