Mokslinės-praktinės konferencijos „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“ dalyviai įvertino organizatorių pastangas

2020 m. spalio 20 d. vykusios konferencijos dalyvių anketinės apklausos analizės rezultatai parodė, kad konferencijos dalyviai aukštai įvertino renginį. Norime pasidžiaugti, kad visi dalyviai užpildę anketą konferencijos temos aktualumą ir bendrą organizavimą įvertino labai gerai ir gerai. Taip pat dalyviai aukštai įvertino gautos informacijos praktinę vertę ir pritaikomumą darbe. 86 proc. konferencijos dalyvių jautė organizatorių rūpestį užtikrinant saugumą ir aprūpinimą apsaugos priemonėmis dėl COVID-19 prevencijos.
Taipogi esame dėkingi už konferencijos dalyvių pastabas dėl renginio organizavimo („daugiau tokių konferencijų“; „ačiū už profesionalų organizavimą“; „sveikintina iniciatyva“, „šaunuoliai“, „šaltos patalpos“).