Panevėžio socialinių paslaugų centras perka gyvenamąjį būstą

Perkančioji organizacija: Panevėžio socialinių paslaugų centras (kodas 300601541) A.Mackevičiaus g 55A, Panevėžys 35159, tel. (8 45) 465493, el. paštas centras@panspc.lt

 Pirkimo objektas: 1 ne mažiau, kaip keturių kambarių gyvenamąjį būstą miesto daugiabučiame name su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, nuotekos, centrinis šildymas, vėdinimas, karštas vanduo, dujos, elektros energija), geros techninės būklės. Butai mediniuose ar karkasiniuose namuose, bendrabučio tipo gyvenamuose namuose, su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušo patalpa) neperkami. Kiti reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose ČIA.

 Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

 Pasiūlymų vertinimo kriterijai – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

 Pirkimo sąlygos: išduodamos nemokamai Panevėžio socialinių paslaugų centre, pas administratorę 233 kabinete (A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys) darbo dienomis, darbo valandomis; paskelbtos Panevėžio socialinių paslaugų centro interneto svetainėje.

 Parduodamo buto dokumentų pateikimo tvarka: pateikiami užklijuotuose vokuose Panevėžio socialinių paslaugų centro administratorei (II aukšte 233 kab.) (A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys) darbo dienomis, darbo valandomis arba atsiunčiami paštu.

 Parduodamo buto dokumentų pateikimo terminas: iki 2018 m. lapkričio 9 d. 10 val.

 Kalba, kuria turi būti parengti kandidatų dokumentai: lietuvių.

 Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas ir vieta: 2018 m. lapkričio 9 d. 10 val. Panevėžio socialinių paslaugų centro aplinkos ir būsto pritaikymo specialisto kabinete 228 kab.

 Informacija teikiama: tel. 8 684 20976, el. p. v.zaksas@panspc.lt.

Buto pirkimo komisija.