Panevėžio socialinių paslaugų centras siekia didinti trumpalaikės globos gavėjų skaičių

Jau šį mėnesį miesto taryba spręs dėl trumpalaikės globos vietų skaičiaus padidinimo. Centras, pasibaigus projektiniam laikotarpiui, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl turimos licencijos atnaujinimo ir galimybės didinti paslaugų gavėjų skaičių. Tarybai pritarus trumpalaikės globos paslaugą galėsime teikti 7 asmenims (buvo 5).