Panevėžio socialinių paslaugų centras teiks naują paslaugą

Panevėžio socialinių paslaugų centras ruošiasi nuo 2020 m. kovo mėnesio pradėti teikti Vaiko laikinosios priežiūros paslaugą. Ji bus teikiama vaikui, kuriam nustatytas apsaugos poreikis, apgyvendinant ji kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais pagal įstatymą. Panevėžio miesto savivaldybė Centrui yra perdavusi 1 kambario butą, kuriame bus teikiama ši paslauga.