Panevėžio socialinių paslaugų centras vienija apskrities globos centrus

gimk

Pripažįstant, kad vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis ir skatinti institucijų bendradarbiavimą yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi, 2018 m. rugsėjo 26 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre vyko Panevėžio ir Utenos regionų Globos centrų specialistų gerosios patirties susitikimas.

Siekiant užtikrinti globos paslaugų prieinamumą nuo 2018 m. sausio 19 d. visose Lietuvos savivaldybėse socialinės apsaugos ir darbo Ministro įsakymu kuriami globos centrai. Panevėžyje globos centro funkcijas vykdyti pavestos Panevėžio socialinių paslaugų centrui.

Į Panevėžio socialinių paslaugų centro organizuotą gerosios patirties susitikimą atvyko 17 globos centrų darbuotojų.

Susitikimo metu buvo aptarta: globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas ir informavimo priemonės, individualaus pagalbos globojamam (rūpinamam) vaikui plano sudarymas, vaiko poreikių vertinimas, vaiko poreikių vertinimo rezultatų analizė, vaiko globos (rūpybos) ir/ar priežiūros  koordinavimas, paslaugų, pagalbos teikimas globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimoms.

Susirinkimo dalyviai vieną didžiausių problemų įvardino vieningos dokumentacijos nebuvimą. Siekiant palengvinti globos centrų darbą  nuspręsta rengti bendras tvarkas ir dokumentų šablonus.

Didelis dėmesys buvo skirtas aptarti viešinimo ir informavimo strategijos kūrimą, kadangi darbuotojams trūksta žinių šioje srityje.

Tęsiant sėkmingą bendradarbiavimą, planuojama vykti į gerosios patirties vizitus kituose Panevėžio bei Utenos regionų globos centruose.