Panevėžio socialinių paslaugų centre reikšminga profesinė rizika nenustatyta

Panevėžio socialinių paslaugų centre gruodžio mėn. vyko profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje. Buvo vertinti fizikiniai, cheminiai, fiziniai, ergonominiai ir psichosocialiniai veiksniai įstaigoje. Atlikus anketinį psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir įvertinus šiuos veiksnius: kiekybiniai reikalavimai, darbo tempas, emociniai reikalavimai, įtakos darbe turėjimas, vystymosi/tobulėjimo galimybės, darbo prasmingumas, įsipareigojimas darbovietei, informuotumas, pripažinimas, vaidmenų aiškumas, vadovavimo kokybė, socialinis palaikymas iš vadovų, pasitenkinimas darbu, darbo ir šeimos konfliktas, pasitikėjimas vadovybe/bendradarbiais, teisingumas ir pagarba, subjektyvi sveikata, išsekimas, stresas, seksualinis priekabiavimas, smurto grėsmė, fizinis smurtas, erzinimas buvo nustatyta labai maža rizika.

Įvertinus fizikinius rizikos veiksnius, parengtas profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas. Norint pasiekti priimtiną riziką, numatyta įrengti:

  • papildomą šildymą 3 darbo vietose;
  • pakankamo ploto (ne mažiau 6 m2 vienam dirbančiam kompiuterizuotoje darbo vietoje) kiekvieno darbuotojo darbo vietą 7 kabinetuose.