Parama maisto produktais

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams parašymų administravimas.

Paslaugos administravimo vieta – Panevėžio socialinių paslaugų centras, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys 105 kab. Informacija telefonu mob. 867030326, 845-583741

Darbo laikas I-V 9-15

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gali teikti asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 187,50 Eur.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:
1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 187,50 Eur), bet neviršija 2,4 VRP dydžių (300 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;
4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
5. asmuo vienas augina vaikus;
6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
7. asmenys atitinkantis kriterijus, nurodytus Sąlygų aprašo 28 punkte.
Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėja.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

2018-09-20 SADM ministro įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;

„Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos teikimo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas“, patvirtintas Panevėžio misto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-481.