Pasirašyta projekto sutartis

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu sieksime gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Šeimos gerovės skyriuje ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

Daugiau informacijos apie EQUASS kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/