Atvejo vadyba

Atvejo vadybos tikslas – koordinuoti atvejo vadybos procesus (vertinti šeimos poreikius pagalbai, sudaryti pagalbos šeimai planą, stebėti pagalbos plano įgyvendinimą, organizuoti pagalbos plano peržiūras, siūlyti sprendimus, šeimos problemoms spręsti, ieškoti pagalbos šaltinių šeimai).

Atvejo vadybininkai yra atsakingi už socialinių paslaugų šeimai ir vaikui koordinavimą, pagalbos plano šeimai sudarymą. Palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas; nustatyti socialinę riziką patiriančių šeimų ir vaikų, augančių šiose šeimose, socialinių paslaugų poreikį.

Paslaugų gavėjai – socialinės rizikos veiksnius patiriančios šeimos ir vaikai, augantys šiose šeimose.

Informacija teikiama tel. 8 613 20559, el. p. ineta.budaviciute@paneveziospc.lt.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas  Nr. A1-141 “Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas