Dienos socialinė globa institucijoje​

Pagrindinis / Paslaugos / Noriu gauti socialinės globos paslaugas / Dienos socialinė globa institucijoje

Kas yra dienos socialinė globa institucijoje?

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu Panevėžio socialinių paslaugų centre. Paslauga teikiama asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ar nuolatinės slaugos poreikis.

Kas gali gauti dienos socialinę globą institucijoje?

  • suaugę asmenys su negalia (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Kur kreiptis, norint gauti dienos socialinės globos institucijoje paslaugas?

Dėl dienos socialinės globos institucijoje paslaugų reikia kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrių, 115 kab. ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą-paraišką (SP-8 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Jei asmuo neveiksnus reikės globėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
  • neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės pagalbos arba nuolatinės slaugos nustatymo pažymą;
  • neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
  • medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų išvadomis;
  • jei asmuo neveiksnus reikalinga Teismo sprendimo dėl neveiksnumo kopija.

Savivaldybės specialisto tel. Nr. 8 45 501273

Panevėžio socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir pagalbos skyriaus tel. Nr. 8 675 72090

Licencija veiklai: institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia (2017-05-15 licencija socialinei globai teikti Nr. L000000491, išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas