Trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa vaikams​

Pagrindinis / Paslaugos / Noriu gauti socialinės globos paslaugas / Trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa vaikams​

Kas yra trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa vaikams?

užtikrinti globojamam vaikui ar laikinai apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo, auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Kiek trunka trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams?

  • vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.;
  • be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, paslaugos trukmė iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Trumpalaikės globos paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas, maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Ilgalaikės globos paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Sutinku su privatumo politika

X
Padidinti teksta
Kontrastas