Neįgaliųjų aprūpinimas mobiliomis kėlimo priemonėmis

Veikla vykdoma siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui ir darbinei veiklai.

 Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-103 DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS TVARKOS APRAŠAS, suvestinė redakcija nuo 2020-05-15.

Paslaugos administravimo vieta – Panevėžio socialinių paslaugų centras, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys, 231 kab. Informacija telefonu mob. 868420976.

Darbo laikas I-IV 8-17, V-15.45, savaitgalį nedirbame (prieš šventes – 1 valandą trumpiau).

Teisę gauti mobilias judėjimo priemones turi:

Teisę nuolat ar laikinai naudoti judėjimo pagalbos priemones turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Asmuo norėdamas įsigyti mobilią judėjimo priemonę turi pateikti šiuos dokumentus:

Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo pagalbos priemonę, kreipiasi į savivaldybės įstaigą Panevėžio socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras) ir pateikia reikiamus dokumentus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas):

  1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
  2. neįgaliojo pažymėjimą arba specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą.

Asmuo arba jo įgaliotas atstovas pildo prašymą gauti mobilią judėjimo priemonę Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus vardu ir pasirašo asmens aprūpinimo keltuvu sutartį su centro įgaliotu atstovu.

INFORMACIJA APIE MOBILIĄSIAS KĖLIMO PRIEMONES

 Mobilios judėjimo – kėlimo priemonės perduodamos nemokamai neterminuotam laikotarpiui, kartu su visais priklausiniais (jei yra), dokumentais ir naudojimosi instrukcija. Gavėjas arba jo artimieji yra apmokomi kaip naudoti keltuvą.

Kai asmeniui priemonių nebereikia, jos gražinamos Centrui tvarkingos, pakrautos ir su visais priedais. Priemonei sugedus, asmuo arba jo artimieji informuoja atsakingą Centro darbuotoją per 10 darbo dienų, kuris organizuoja remontą. Remontas vykdomas Centro lėšomis, jei Gavėjas nesugadino jo tyčia. Kitu atveju už įrengimo remontą yra atsakingas pats Gavėjas.

 Laiptiniai kopikliai

Vikšrinis laiptų kopiklis atlieka universalaus vežimėlio transportavimą laiptais aukštyn/žemyn tik tiesiais laiptų maršais (žr. 1 pav.). Įrenginys yra valdomas lydinčiojo asmens. Įrenginio svoris – 36 – 43kg, keliamoji galia iki – 150kg;

Ratukinis laiptų kopiklis – priemonė vežimėlio kopimui laiptais, tinkanti daugelio rūšių mechaninių neįgaliųjų vežimėlių transportavimui visų tipų (tiek tiesiais ar siaurais, tiek spiraliniais) laiptais (žr. 2 pav.). Norint naudotis kopikliu, būtinas lydintis žmogus. Bendras įrenginio svoris – 36kg, keliamoji galia iki – 180kg;

Vikšrinis laiptų kopiklis su platformomis yra pats universaliausias, kadangi su juo galima transportuoti laiptais beveik visų tipų vežimėlius, įskaitant elektrinius, vaikiškus ir universalius (žr. 3 pav.). Šis laiptų kopiklio modelis yra skirtas tik tiesiems laiptų maršams ir negali būti naudojamas ant sraigtinių/spiralinių laiptų, taip pat ir ant posūkinių laiptų pakopų. Įrenginio svoris – 48kg, keliamoji galia iki – 150kg;

Žingsninis laiptų kopiklis tinka transportuoti laiptais visų tipų vežimėlius, įskaitant elektrinius, vaikiškus ir universalius (žr. 4 pav.). Šis laiptų kopiklio modelis gali būti naudojamas ant tiesių laiptų, sraigtinių/spiralinių laiptų, taip pat ir ant posūkinių laiptų pakopų. Įrenginio svoris – 78kg, keliamoji galia iki – 180kg.

 

 

 

 

 

 

 

1 pav.                                                    2 pav.                                          3 pav.

Mobilus keltuvas – tai pulteliu valdomas sudedamas keltuvas ligonių ir neįgaliųjų perkėlimui iš lovos į vežimėlį, ant kėdės, nuvežimui ir įkėlimui į vonią (žr. 5 pav.). Prietaisas atlieka labai daug naudingų funkcijų, asmenį, pasodintą į specialų diržą – maišą, galima apsukti aplink net 360 laipsnių kampu, nuleisti ir pakelti į reikalingą aukštį. Įrenginio svoris apie 40kg, keliamoji galia iki – 180kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav.                                                            5 pav.                                                   6 pav.

Nuotraukos paimtos iš: https://www.amedika.lt/kopikliai-laiptais-neigaliesiems
https://www.teida.lt/Neigaliuju-technika/Mobilus-laiptu-kopiklis-Scalamobil-S35.html

 

Vikšrinis laiptų kopiklis PTR 130/ PTR160

Mobilus keltuvas Handicare SystemRoMedic™ Eva450