Parama maisto produktais

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams parašymų administravimas.

Paslaugos administravimo vieta – Panevėžio socialinių paslaugų centras, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys 103 kab. Informacija telefonu mob. 867030326.

Darbo laikas I-V 9-15, pietūs 12.00-12.45

Prašymus paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gali teikti asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 192 Eur.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, prašymai nuo 2020 m. liepos 28 d. priimami telefonu +370 670 30326.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:
1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (192 Eur), bet neviršija 2,6 VRP dydžių (332,80 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. asmuo gyvena vienas;
2. asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių ar turi negalią;
3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
4. asmuo (šeima) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, stichinės nelaimės, Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui ar kitais kriziniais gyvenimo atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
5. vienas suaugęs asmuo gyvena su vienu ar daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vaikai yra vyresni kaip 18 metų ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
6. asmuo (šeima) patiria socialinę riziką.
Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėja.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

2018-09-20 SADM ministro įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;

„Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos teikimo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas“, patvirtintas Panevėžio misto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-481.