Psichologinė pagalba centro klientams

Konsultuojami psichologinių, elgesio, mokslumo problemų turintys vaikai (globotiniai), jų tėvai (globėjai), socialiniai darbuotojai šių problemų sprendimo klausimais, teikiamos individualios rekomendacijos psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti. Taikomi grupinio ir individualaus darbo metodai, teikiamos individualios rekomendacijos tėveliams/globėjams, socialiniams darbuotojams vaikų auklėjimo, psichologinių problemų sprendimo klausimais. Psichologinė pagalba teikiama šeimos gerovės skyriaus, bendruomeninių vaikų globos namų, suaugusių žmonių su negalia centro klientams.

Pagalba teikiama esant:

  • Priklausoma asmenybė, pasekmės šeimai, vaikams ir artimiesiems;
  • Netinkamas, asocialus elgesys ir jo įveikimas, psichologinės rekomendacijos vaikų auklėjimo klausimais;
  • Santykių šeimoje harmonizavimas, konfliktinių situacijų sprendimas;
  • Psichologinis ir fizinis smurtas šeimoje;
  • Nerimo, streso, depresijos, baimių įveikimas;
  • Vaikų psichoemocinės būklės, elgesio įvertinimas ir korekcija;
  • Asmeninės psichologinės problemos jų sprendimas;
  • Psichosocialinės adaptacijos sutrikimai, suicidiniai ketinimai
  • Bendravimo įgūdžių lavinimas;
  • Motyvacijos stoka teigiamiems pokyčiams.