Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Paslaugų gavėjų skaičius, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos – 15.

Paslaugos teikimo vieta – institucijoje, Panevėžio socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir pagalbos skyriuje, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys.

Teikimo trukmė / dažnumas – nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę, darbo dienomis. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7.30 iki 17.30, penktadieniais 16.15, prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpesnis viena valanda.

Apmokėjimas už paslaugą: dienos socialinės globos paslaugos kaina mėnesiui – asmeniui su negalia 735 Eur, su sunkia negalia – 778 Eur. Paslaugos kainą asmeniui skaičiuoja Socialinių reikalų skyrius atsižvelgdamas į asmens pajamas.

Dienos socialinės globos paslaugas teikia 3 socialinio darbuotojo padėjėjai, 2 socialiniai darbuotojai ir 1 užimtumo specialistas.

Informacija pasiteiravimui: 8 67 572090.

Licencija veiklai: institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia (2017-05-15 licencija socialinei globai teikti Nr. L000000491, išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės a. 20), 115 kab. Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo gali kreiptis asmuo, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • Prašymą-paraišką (SP-8 forma);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
  • Vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
  • Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų išvadomis;
  • Pažymą apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinė globos paslaugų skyrimo.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiama dienos socialinė globa:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”;

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarybos teisės aktai:

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“.