Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Paslaugų gavėjų skaičius, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos – 15.

Paslaugos teikimo vieta – institucijoje, Panevėžio socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir pagalbos skyriuje, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys.

Teikimo trukmė / dažnumas – nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę, darbo dienomis. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7.30 iki 17.30, penktadieniais 16.15, prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpesnis viena valanda.

Apmokėjimas už paslaugą: dienos socialinės globos paslaugos kaina mėnesiui – asmeniui su negalia 778 Eur, su sunkia negalia – 735 Eur. Paslaugos kainą asmeniui skaičiuoja Socialinių reikalų skyrius atsižvelgdamas į asmens pajamas.

Dienos socialinės globos paslaugas teikia 3 socialinio darbuotojo padėjėjai, 2 socialiniai darbuotojai ir 1 užimtumo specialistas.

Informacija pasiteiravimui: 8 67 572090.

Licencija veiklai: institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia (2017-05-15 licencija socialinei globai teikti Nr. L000000491, išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės a. 20), 115 kab. Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo gali kreiptis asmuo, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: