Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems nuoma

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Nuomojamos techninės pagalbos priemonės – tai priemonės neįgaliesiems, gautos labdaros būdu ar įsigytos už Centro pinigus.

Kas turi teisę nuomotis techninės pagalbos priemones neįgaliesiems?

Teisę išsinuomoti techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Panevėžio mieste, turintys judėjimo negalią, sukakę senatvės pensijos amžių, asmenys, patyrę traumas, ir asmenys, dėl sveikatos sutrikimų negalintys savarankiškai judėti.

Techninės pagalbos priemonės gali būti nuomojamos šiais atvejais:

 • asmeniui pageidaujant gauti techninės pagalbos priemonę be eilės;
 • krizių ar kitais nenumatytais atvejais.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Asmuo kartu su prašymu turi pateikti tokius dokumentus:

 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių);
 • asmens dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą, arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • dokumentą, patvirtinantį užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Jei asmuo nori nuomotis techninės pagalbos priemonę krizių ar kitais nenumatytais atvejais, turi pateikti tokius dokumentus:

 • asmens dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar
 • dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (jei tokius dokumentus turi);
 • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą, arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • dokumentą, patvirtinantį užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Apmokėjimas už techninės pagalbos priemonių nuomą

Sudarius nuomos sutartį, klientas, norintis išsinuomoti TPP vienai ar dviem paroms, už nuomą sumoka iš karto pagal nustatytus nuomojamų techninės pagalbos priemonių nuomos įkainius.

Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti techninės pagalbos priemonę vienam kalendoriniam mėnesiui ar ilgesniam laiko tarpui, už nuomą sumoka iki kito mėnesio 5 dienos.

NUOMOJAMŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮKAINIAI

1. Automatiškai reguliuojama lova 16,22€ mėnesiui 0,58€ parai
2. Mechaniškai reguliuojama lova 8,69€ mėnesiui 0,29€ parai
3. Universalus vežimėlis 4,63€ mėnesiui 0,17€ parai
4. Naktipuodžio kėdutė 2,90€ mėnesiui 0,11€ parai
5. Vaikštynė 2,90€ mėnesiui 0,11€ parai
6. Alkūniniai ramentai 1,74€ mėnesiui 0,06€ parai
7. Pažastiniai ramentai 1,74€ mėnesiui 0,06€ parai