Transporto organizavimas

Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugų gavėjai

Gauti transporto organizavimo paslaugas turi teisę Panevėžio mieste deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Panevėžio miesto savivaldybėje Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų. Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiau asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kurie dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Kokie dokumentai turi būti pateikiami:

  1. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (išskirtinais atvejais ne vėliau kaip 1 darbo dieną) iki vykimo dienos turi pateikti laisvos formos prašymą Centrui, kuriame nurodoma įstaiga į kurią vykstama, vykimo data, laikas, pateikiama papildoma informacija apie lydinčius asmenis ir naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis. Prie prašymo pateikiami dokumentai, suteikiantys teisę naudotis transporto paslauga (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas, medikų siuntimas jei tokį asmuo turi). Jei asmenys kreipiasi dėl vienkartinių paslaugų mieste pildyti atskiro prašymo ir pateikti papildomus dokumentus nereikia.
  2. Prašymą dėl transporto organizavimo paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Apmokėjimas už paslaugą:

1. Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (s) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) (toliau – pajamos) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau -VRP) dvigubą dydį transporto organizavimo paslauga teikiamai nemokamai.
2. Asmuo (šeima), kurio (s) pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, per mėnesį už Transporto organizavimo paslaugas moka:
2.1. Panevėžio miesto ribose nustatomas pagal galiojančias Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų, perkamų prekybos vietose, kainas (į vieną pusę mokama pilna bilieto kaina).
2.2. Už Panevėžio miesto ribų nustatomas pagal galiojančias Panevėžio autobusų parko priemiestinių autobusų bilietų kainas (mokama pilna bilieto kaina).
3. Asmuo pasinaudojęs transporto paslauga už kelionę sumoka vairuotojui, kuris išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį arba asmuo mokėjimą atlieka pervedant pinigus už transporto organizavimo paslaugą į Centro sąskaitą Nr. LT027300010097162398.

Dėl paslaugos kreiptis į Panevėžio socialinių paslaugų centrą, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys, 103 kab. Informacija telefonu mob. 867030326.

Darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau), pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Panevėžio socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka 2016 m. birželio 2 d. Nr. V-142
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”.