Transporto organizavimas

Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugų gavėjai: vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir šeimos (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Specialaus transporto paslauga skiriama:
1. dėl gydymo ir reabilitacijos vykti į miesto ir respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, sanatorijas, medicinos ir socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio ar pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo;
2. aprūpinti paslaugų gavėjus techninės pagalbos priemonėmis, organizuoti tų priemonių gabenimą ir remontą;
3. kitų krizinių ir būtinų situacijų atvejais

Dėl paslaugos kreiptis į Panevėžio socialinių paslaugų centrą, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys, 105 kab. Informacija telefonu mob. 867030326.

Darbo laikas I-IV 8-17, V -15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau).

Asmenys, turintys teisę pasinaudoti transporto paslaugomis ir besikreipiantys dėl daugkartinių paslaugų mieste ar vienkartinių paslaugų užmiestyje, kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą, pateikdami prašymą dėl transporto skyrimo ir papildomus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį, neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą, medikų siuntimą jei tokį turi). Jei asmenys kreipiasi dėl vienkartinių transporto paslaugų mieste, pildyti atskiro prašymo ir pateikti papildomus dokumentus nereikia.

Apmokėjimas už paslaugą:

  • Už specialaus transporto paslaugas moka visi paslaugas gaunantys asmenys. Paslaugos mieste kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų (perkamų prekybos vietose be nuolaidos) kainas.
  • Vykstant už miesto ribų, paslaugos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias Panevėžio autobusų parko priemiestinių autobusų bilietų (be nuolaidos) kainas. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), kuris pateikė prašymą gauti transporto paslaugą už miesto ribų, gavęs teigiamą atsakymą, privalo ateiti į Centrą ir sumokėti už būsimą kelionę socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.
  • Asmuo, besinaudojantis vienkartinėmis specialaus transporto paslaugomis mieste, už paslaugą sumoka vairuotojui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.
  • Už daugkartines specialaus transporto paslaugas mieste asmuo ar jo šeimos narys sumoka iki kito mėnesio 5 dienos socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.Centro socialinis darbuotojas bendrųjų socialinių paslaugų teikimui administruoja prašymų priėmimą, transporto paslaugos vykdymo eigą.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Panevėžio socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka 2016 m. birželio 2 d. Nr. V-142
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”.