Reikalingas bendrosios praktikos slaugytojas (0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
 • turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją;
 • bendrosios praktikos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, medicinos norma MN-57:2011, higienos normomis, socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatais ir kitais bendrais įstaigos teisės aktais;
 • turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gerai mokėti valstybinę Lietuvių kalbą. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti tarnybinės etikos reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

Darbo pobūdis:

 • dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams teikti būtinąją (skubią) medicinos pagalbą, pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles sekančiais etapais: pirma suteikiama pirmoji medicinos, po jos – kreipiamasi į sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias skubią medicinos pagalbą;
 • laiku ir tinkamai paduoti paslaugų gavėjams gydytojo paskirtus medikamentus ir medicinines priemones;
 • užtikrinti medikamentų ir medicininių-higieninių priemonių tinkamą saugojimą, vesti jų apkaitą, vykdyti pirkimą pagal išrašytus receptus;
 • registruoti ir lydėti paslaugų gavėjus į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • užtikrinti sanitarinį ir prieš epideminį rėžimą, pedikuliozės prevenciją;
 • kontroliuoti paslaugų gavėjų higieninę būklę, organizuoti higieninių įgūdžių ugdymą.

Bendrosios praktikos slaugytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (bazinis dydis) – 5,3.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, bendrosios praktikos slaugos licencijos kopiją, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti el. paštu personalas@panspc.lt iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Telefonas pasiteirauti 8 675 72090.