Reikalingas bendrosios praktikos slaugytojas (0,5 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:
 • turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją;
 • bendrosios praktikos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, medicinos norma MN-57:2011, higienos normomis, socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatais ir kitais bendrais įstaigos teisės aktais;
 • turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gerai mokėti valstybinę Lietuvių kalbą. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti tarnybinės etikos reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.

Darbo pobūdis:

 • dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams teikti būtinąją (skubią) medicinos pagalbą, pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles sekančiais etapais: pirma suteikiama pirmoji medicinos, po jos – kreipiamasi į sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias skubią medicinos pagalbą;
 • laiku ir tinkamai paduoti paslaugų gavėjams gydytojo paskirtus medikamentus ir medicinines priemones;
 • užtikrinti medikamentų ir medicininių-higieninių priemonių tinkamą saugojimą, vesti jų apkaitą, vykdyti pirkimą pagal išrašytus receptus;
 • registruoti ir lydėti paslaugų gavėjus į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • užtikrinti sanitarinį ir prieš epideminį rėžimą, pedikuliozės prevenciją;
 • kontroliuoti paslaugų gavėjų higieninę būklę, organizuoti higieninių įgūdžių ugdymą.

Bendrosios praktikos slaugytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (bazinis dydis) – 5,3.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančių dokumentų kopijas, bendrosios praktikos slaugos licencijos kopiją, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. vasario 17 d., adresu A. Mackevičiaus g. 55A, 228 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).

Telefonas pasiteirauti 8 675 72090.