Reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:
DAP dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį, pageidautina – teisinį universitetinį išsimokslinimą kvalifikaciniu laipsniu, gerai žinantis teisinius reikalavimus, susipažinęs su teismų praktika, suprantantis verslo ir komercinės teisės problemas, mokantis suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, galintis savarankiškai dirbti, dirbantis kompiuteriu, privalo būti pasitikrinęs sveikatą.
žinoti, mokėti ir išmanyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus; kitų institucijų, ministerijų, tarnybų įsakymus, kitus norminius teisės aktus; įmonės darbo organizavimą ir valdymą;
žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.

PA koeficientas 6,53.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. spalio 3 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@panspc.lt.