Reikalingi nakvynės namų socialinio darbuotojo padėjėjai – skelbimo galiojimas pasibaigė

  • Būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus – privalumas.
  • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
  • Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).
  • Žinoti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.
  • Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei gebėti jas taikyti praktikoje.
  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, kelių eismo taisyklių ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindų žinojimas – privalumas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,30.

Darbo pobūdis

Dirbti savarankiškai, organizuojant ir teikiant socialines laikino apgyvendinimo, apnakvindinimo paslaugas Nakvynės namuose.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas) ir prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti el. paštu personalas@panspc.lt. iki 2020 m. rugsėjo 2 d. Telefonas pasiteirauti 8 619 88435.