Reikalingas personalo specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, žmonių išteklių vadybos, vadybos, komunikacijos arba informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo srityje darbo patirtį;

išmanyti Darbo kodeksą ir jį įgyvendinančius teisės aktus;

gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus;

turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

turėti dalykinės komunikacijos, tarnybinio etiketo, bendradarbiavimo, biuro veiklos organizavimo žinių bei gebėti jas taikyti praktiškai.

Darbo pobūdis:

personalo dokumentų rengimas, darbo laiko apskaitos administravimas;

pasiūlymų susijusių su personalo administravimo procesais teikimas ir įgyvendinimas;

rengti veiklos norminius dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus ir kt. dokumentus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, konkursų bei kitų komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kt. klausimais)

įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas;

Centro darbuotojų atrankos organizavimas ir vykdymas;

personalo dokumentų kopijų tvirtinimas;

dokumentų sisteminimas, kaupimas ir saugojimas, o pasibaigus kalendoriniams metams pagal dokumentacijos planą archyvinių bylų tvarkymas: formuoti, perduoti archyvui, archyvinių bylų perdavimo akto sudarymas;

darbuotojų kontaktinės informacijos teikimas, reikalingos paskelbti Panevėžio socialinių paslaugų centro interneto svetainėje;

sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus rengimas, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 28 d., adresu A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.) arba el. p. e.vanagiene@panspc.lt. Telefonas pasiteirauti +370 604 19683