Reikalingas psichologas 0,75 etato – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teikiant psichologinę pagalbą;

būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius socialinės globos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sritis, kitus teisės aktus reglamentuojančius profesinės veikslo sritis.

Darbo pobūdis:

teikti Centro paslaugų gavėjams individualią ir/ar grupinių užsiėmimų metu psichologinę pagalbą;

rūpintis Centro gyventojų psichologine ir emocine aplinka;

vesti bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus Centro paslaugų gavėjams;

teikti psichosocialines paslaugas, konsultuoti socialinius darbuotojams; paslaugų gavėjus;

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose koreguoti vaikų tarpasmeninius santykius, tarpininkauti sprendžiant konfliktus, konsultuoti tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir priklausomybių prevencijos, gabumų ir kūrybiškumo klausimais;

dirbti su mokymosi sunkumų bei emocinio elgesio problemų turinčiais vaikais individualiai ir/arba grupinių užsiėmimų metu.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 12 d., adresu A. Mackevičiaus g. 55A, 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.) arba siųsti el. p. e.vanagiene@panspc.lt.  Telefonas pasiteirauti   +370 60419683.